Sevesa Mühendislik

Biz Kimiz ?

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi 2 Nolu Beşirli Mahallesi sınırları içerisinde 180 m2 kapalı alanda uzman kadromuzla Çevre Kanunu kapsamında çıkartılan yönetmelikler kapsamında faaliyet göstermekteyiz.

Önce bölgemizin sonra ülkemizin yatırımcılarının çevresel ihtiyaçlarını tespit ederek konumunda çözüm ortağı olmak, çözüm ortağı olduğumuz projeleri çevreye duyarlı projeler haline getirmek firma misyonumuzdur.

Biz Kimiz ?

Daha Temiz Bir Dünya

Neden Biz?

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi 2 Nolu Beşirli Mahallesi sınırları içerisinde 180 m2 kapalı alanda uzman kadromuzla Çevre Kanunu kapsamında çıkartılan yönetmelikler kapsamında faaliyet göstermekteyiz.

Faaliyette bulunduğumuz çevre konusunda kaliteli ve uzman kadromuzla mühendislik hizmetimizi gerçekleştirmek, Çevre ve doğanın ihtiyaçlarını tespit ederek, Sektördeki teknolojik gelişmeler ışığında ihtiyaç ürünleri tasarlayarak modern tesisler projelendirmek ve inşa etmek, Çevre ve Müşteri memnuniyetini sağlamak , Bilgi ve tecrübemizi arttırarak gelecek nesillere aktarmak, Yaşanılabilir bir çevre için kaliteli hizmette bulunmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak

Önce bölgemizin sonra ülkemizin yatırımcılarının çevresel ihtiyaçlarını tespit ederek konumunda çözüm ortağı olmak, çözüm ortağı olduğumuz projeleri çevreye duyarlı projeler haline getirmek firma misyonumuzdur.

Hizmetlerimiz

Katı Atıkların Yönetimi

 • Katı Atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı 
 • Düzenli Depolama Projeleri ve taahhüdü
 • Katı Atık muhtevasının analizinin yaptırılması
 • Katı atık Pilot Projelerinin yürütülmesi Katı Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması

Laboratuvar Hizmetleri

Çözüm ortağı olarak çalıştığımız Akredite ve Çevre Bakanlığından yeterliliğe sahip laboratuvarlar aracılığı ile çevresel analiz ve ölçümler yapılmaktadır. Atıksu analizleri, numune alımları, emisyon ve imisyon ölçümleri, gürültü ve titreşim ölçümlerinin tümü ilgili yönetmelikler kapsamında yapılarak raporlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında aydınlatma, termal konfor, toz, gürültü, gaz ve titreşim ölçümleri de yapılmakta ve raporlanmaktadır, sonucuna göre önlem metodları da tarif edilmektedir.

 • Emisyon ölçümleri
 • İmisyon ölçümleri
 • Hava kirliliği modellemesi
 • Gürültü ölçümleri
 • Gürültü modellemesi
 • Gürültü haritalama 
 • Titreşim ölçümleri
 • Akustik raporların hazırlanması 
 • Numune alımı hizmetleri
 • Atıksu analizleri
 • Atık çamur analizleri
 • Deniz suyu analizleri
 • Havuz suyu analizleriİş sağlığı ve güvenliği ölçümleri

Çevresel Etki Değerlendirme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının güncel ÇED yönetmeliği kapsamında ilgili Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi işletmelerin ÇED ve Proje Tanıtım Dosyaları hazırlanarak, ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir kararları alınmaktadır. Bir işletmenin ÇED kararı aldıktan sonra, kapasite artışı, yakıt veya proses değişimleri olması durumunda ÇED kararını yenilemesi gerekebilir. Bakanlığa tabi ÇED izinlerindeki süreç şu sırayla çalışır. ÇED yeterlilik firması ön tanıtım projesi hazırlar Bakanlığa sunar, bakanlığın değerlendirmesine mütakip halkın katılım ve bilgilendirme toplantısı düzenlenir, tarafından ÇED format belirleme toplantısı düzenlenir, format alındıktan sonra ÇED projesi hazırlanır, Çed projesinin nihai hali (İDK) İnceleme Değerlendirme Komisyonuna sunulur ve sonuç alınması sağlanır.

 • ÇED Yönetmeliğinin EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporunun hazırlanması 
 • ÇED Yönetmeliğinin EK-2 listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması
 • Sulak alan izinlerinin alınması
 • Toprak koruma projelerinin yapılması
 • Doğaya yeniden kazandırma projelerinin hazırlanması 
 • Mera tahsil değişiklikleri
 • Su Hakları raporları
 • Ekosistem değerlendirme raporlarıÇevre yönetim planlar

CEVRE DANIŞMANLIĞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında firmamız bünyesindeki çevre görevlileri vasıtası ile işletmelerin ve tesislerin çevre görevliliği hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda çevre izninin alınması için tüm çalışmalar bu çevre görevlileri tarafından yürütülmektedir.  
 • Çevre görevlisi hizmetleri
 • Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar toplama, taşıma, depolama ve temizleme konularında lisanslandırma hizmeti
 • Ambalaj atıkları toplama, ayırma ve depolama konularında lisanslandırma hizmeti
 • Çevre izinleri almak
 • Atık Yönetim Planları yapmak
 • Çevre Eğitimleri vermek

Su ve Atıksu

Tesislerin faaliyetlerinden kaynaklı endüstriyel nitelikli ve/veya evsel nitelikli atıksuların arıtılması için, firmamız kapsamında atıksu arıtma tesisleri, geri dönüşüm ve kazanım projeleri yapılarak ihtiyaç duyulan makine ekipman kendi atölyelerimizde imal edilmekte ve projelendirilen tesislere montajı sağlanarak tesisler faaliyete alınmaktadır. Ayrıca firmamız tarafından kentsel atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon, su getirme ve isale hatları projelendirmesi yapılmaktadır.

 • Kolloktör hattı proje ve taahhüdü 
 • Kanalizasyon şebekeleri proje ve inşaatı
 • Yüzey ve yağmur suyu şebekelerinin proje ve inşaatı
 • Atıksu arıtma tesislerinin proje ve inşaatı
 • Atıksu Arıtma Tesisini (AAT) işletmeye alma
 • Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve İleri arıtım sistemlerinin, ekipman ve montajı / bakım ve danışmanlık hizmetleri
 • Paket arıtma tesisleri imalatı ve montajı
 • Atıksu ekipmanları, kimyasalları satışı
 • İçme suyu arıtma ekipmanları satış ve montajı
 • Baca gazı arıtma sistemleri projelendirmesi ve taahhüdü

Maden Ruhsatı, Raporu ve İzinleri

 • Etüd, 
 • Araştırma ve rapor düzenlemesi
 • Maden sahaları tespiti
 • Fizibilite projesi ve raporu hazırlanması 
 • Yapılan çalışmalarının niteliğine göre arama faaliyet raporunun   hazırlanması
 • Arama ruhsatlarının alınması
 • İşletme izinlerinin alınması
 • İşletme projesi hazırlaması
 • Teknik nezaretçi hizmeti
 • Maden Mühendisliği uygulama hizmetleri,    Maden Mühendisliği kapsamına giren hizmetler 

Bize Ulaşın

Bizimle iletişime geçmek için bilgilerimiz aşağıda bulunmaktadır.

 • Email info@sevesamuhendislik.com
 • Telefon 0 462 222 29 29
 • FAX 0 462 222 29 99
 • Adresimiz 2 Nolu Beşirli Mah.
  908 Nolu Sokak
  Osa Apt. No:2/2 Ortahisar/TRABZON